Porträttfotograf Markus P

Inom porträttfotografering arbetar jag mycket med ljussättning och retusch för att framhäva det där lilla extra som får bilderna att stå ut. Avporträttering av personer förekommer såklart även inom reklamfotografering och då är inte syftet att återspegla den exakta verkligheten utan att framställa en så bra slutgiltig bild som möjligt. Jag arbetar främst som porträttfotograf mot företag, med t ex företagsporträtt eller författarporträtt.

Från Wikipedia: Porträtt (franska portrait, latin protrahere ”dra fram”) eller konterfej (franska contrefait ”eftergjort”, ”avbildat”) är en avbildning av en bestämd människa genom att återge dennas individuella drag, där framförallt ansiktsdragen skall vara framträdande

Porträttfotograf
Markus P

Inom porträttfotografering arbetar jag mycket med ljussättning och retusch för att framhäva det där lilla extra som får bilderna att stå ut. Avporträttering av personer förekommer såklart även inom reklamfotografering och då är inte syftet att återspegla den exakta verkligheten utan att framställa en så bra slutgiltig bild som möjligt för syftet. Jag arbetar främst mot företag, med t ex företagsporträtt eller författarporträtt.

Från Wikipedia: Porträtt (franska portrait, latin protrahere ”dra fram”) eller konterfej (franska contrefait ”eftergjort”, ”avbildat”) är en avbildning av en bestämd människa genom att återge dennas individuella drag, där framförallt ansiktsdragen skall vara framträdande

Hampus Botvis porträtt foodprep icaniwill